Name Percentile
Vaishnavi Anil Marathe
89.08%
Rajesh Bajirao Gaikwad
80.92%

MHT-CET Result 2019

Name Percentile
Vaishnavi Anil Marathe

PCB 99.38 Percentile

PCM 98.62 Percentile

Srushti Rajkumar Kajale

PCM 96.06 Percentile

PCB 94.06 Percentile

Siddhesh Shailesh Gaonkar

PCB 91 Percentile

Result 2018

Name Percentile
Rishiraj Avinash Dabhane
92.77%
Sanket Jagdish Bordvekar
84.31%
Aditya Satyavan Vishwakarma
81.54%
Dolly Ratnesh Pandey

80.15%

Anuj Vijay  Panchal

80.00%

Result 2017

Name Percentile
Siddhesh Todakar
88.31%
Priyanka Jambhale
84.00%
Kedar Pansare
82.77%
Siddhesh Palekar
80.92%

Result 2016

Name Percentile
Malhar Ashok Kusum Nichal
80.31%
Supriya Santosh Sneha Kadam PCMB
78.00%

HSC Result 2015

Name Percentile
Sarvesh Balasaheb Khot
90.77%

Result 2014

Name Percentile
Shraddha Savkar Kamble
85.85%
Nitin Bajirao Gudalkar
84.31%
Shubham Uday Vichare
82.15%
Surendra Anandrao Mathane
82.00%
Tanisha Vilas Devrukhkar
81.38%

Result 2013

Name Percentile
Mahesh Dinesh Jagtap
91.00%
Pravin Prakash Dongare
88.00%

Result 2012

Name Percentile
Samrudhi Vinayak Wankhede
86.5%
Siddhesh Shashikant Ambhure
86.33%
Diksha Vikas Sandbhor
85.33%
Rasika Anil Salgaonkar
81.17%
Trupti Hanuman Shinde
80.50%
Rutuja Sudesh Nalawade
80.00%